περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγικό μάθημα κιθάρας

εδώ λοιπόν γράφουμε 2-3 προτάσεις - περιγραφή

this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a testthis is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a test this is a testthis is a testthis is a test this is a test this is a test this is a test